Werken binnenshuis nu toch mogelijk!

Delen via

Vanaf 4 mei zijn werken binnenshuis ook terug toegelaten, uiteraard mits respect van de sanitaire maatregelen.

Wij verwijzen naar het sectoraal akkoord van 23 april, waarin de voorwaarden hiervoor werden afgesproken:

 • Vooraleer de werken binnenshuis te starten, zal er overleg zijn tussen de bewoners en de uitvoerders, dit in situatie met de planning en de situatie ter plaatse, en de eventuele wens van de bewoners om geen werken uit te voeren. 
 • Interactie tussen bewoners en/of gebruikers van het gebouw enerzijds en de uitvoerders van de werkzaamheden anderzijds moet beperkt en indien mogelijk vermeden worden. 
 • Bewoners/gebruikers zijn niet aanwezig in de ruimte waarin effectief gewerkt wordt tenzij de ruimte groot genoeg is.
 • De toegang naar de ruimte waar gewerkt moet worden, moet vrij zijn en indien mogelijk uitsluitend voorbehouden aan de uitvoerders. Als dat niet mogelijk is, moet iedereen die zich in de doorgang bevindt of begeeft (zowel uitvoerders als bewoners/gebruikers), een mondmasker dragen en de social distancing zo goed als mogelijk respecteren. Desgevallend kunnen voorrangsregels worden opgesteld om “kruising” te vermijden.
 • Om een maximale bescherming te garanderen, stelt Plan Group een chirurgisch mondmasker, ontsmettingsmiddel en handschoenen ter beschikking van zijn personeel.

In geval van binnenshuis werken op plaatsen waar personen die verblijven die ziektesymptomen van Covid-19 vertonen, dienen volgende maatregelen te worden voorzien:

 • alle uitvoerders dragen verplicht persoonlijk beschermingsmiddel  (FFP2 masker of meer)
 • geen enkele interactie met de zieke(n);
 • alle bewoners/gebruikers van het gebouw dienen een mondmasker te dragen;
 • bijkomende persoonlijke beschermingsmiddelen worden in onderling overleg besproken tussen werkgever en werknemer;
 • een uniforme sectorvragenlijst dient vooraf door de eigenaar/bewoner/gebruiker van het gebouw ingevuld te worden om de situatie goed te kunnen inschatten;
 • de werknemer die gevraagd wordt om in deze gebouwen te werken kan dit werk zonder nadelige gevolgen, weigeren uit te voeren. Hier geldt dus het principe van de vrijwilligheid.
 • Recente nieuwsartikels